Roztocza kurzu domowego

Roztocza kurzu domowego są odpowiedzialne za reakcje alergiczne 500 milionów ludzi na całym świecie i mogą być czynnikiem chorobowym w 50-80% chorych na astmę oskrzelową.

Dorosłe osobniki mają ok. 0,33 mm długości. Ciało owalne, miękkie, nieco spłaszczone. Kolor białawy, zbliżony do śmietankowego.

Larwy mają tylko 3 pary nóg, podczas gdy poczwarki i dorosłe osobniki mają 4 pary. Czas pełnego rozwoju wynosi: dla temperatury 16°C – 122 dni, 23°C – 34 dni, a dla 30°C – 19 dni. Samice składają średnio 30-50 jaj. W optymalnych warunkach poczwarki roztoczy kurzu domowego mogą przejść długotrwały okres uśpienia wynoszący nawet do kilku miesięcy, podczas których są one bardzo odporne na wysychanie. Roztocza kurzu domowego są odpowiedzialne za reakcje alergiczne milionów ludzi i mogą być czynnikiem chorobotwórczym w 50-80% chorych na astmę.

Roztocza żywią się złuszczoną ludzką skórą, płynnymi produktami spożywczymi i grzybami. U przeciętnego dorosłego człowieka złuszcza się 70-140 mg skóry każdego dnia i około 180 mg tego materiału jest wystarczająca do przeżycia kultur roztocza kurzu przez kilka miesięcy. Najwyższe stężenie złuszczonej skóry występują w pościeli, materacach, meblach tapicerowanych, dywanach i pluszowych zabawkach. Pościel i meble tapicerowane zapewniają najlepsze warunki bytowe, ponieważ ludzie spędzają najwięcej czasu w tych miejscach. Gram kurzu, który został wciągnięty  odkurzaczem z wykładziny może zawierać 100-400 roztoczy, podczas gdy gram kurzu z mebli może zawierać 3500 lub więcej roztoczy. Szacuje się, że używane materace zawierają od 100 tys. do 10 mln. roztoczy kurzu w jego obrębie. Roztocza kurzu domowego mogą być łatwo rozproszone w domu, a nawet na zewnątrz pod warunkiem występowania sprzyjających warunków do ich rozwoju.

Najlepszą aktualnie dostępną metodą zwalczania roztoczy kurzu domowego jest usunięcie siedlisk ich  rozwoju w połączeniu z monitoringiem stanu sanitarnego i poziomu wilgotności. Miejsca bytowania roztoczy (dywany, wykładziny) należy odkurzyć (najlepiej odkurzaczem z filtrem HEPA). Samo odkurzanie nie jest jedynym rozwiązaniem w pozbyciu się roztoczy, ponieważ ten zabieg pomaga w usunięciu tylko około 7% roztoczy z wykładziny. Co dwa, trzy tygodnie należy wyprać całą pościel (najlepiej w wysokiej temperaturze) a gdy tylko to możliwe wystawiać pościel na działanie promieni słonecznych oraz świeżego powietrza. Ponadto skuteczną metodą zwalczania roztoczy kurzu domowego jest stosowanie preparatów do neutralizacji i usuwania alergenów kurzu domowego.