Dezynfekcja

Dezynfekcja (potocznie zwane odkażaniem) jest działaniem mającym na celu zniszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników zapobiegając rozpowszechnianiu się zakażeniom.

Stosuje się ją w miejscach szczególnie narażonych na różnego rodzaju zakażenia przez drobnoustroje i inne mikroorganizmy.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne.

Dezynfekcją nazywamy postępowanie, którego celem jest niszczenie różnego typu drobnoustrojów, a także ich przetrwalników. Skuteczność tego typu zabiegów uzależniona jest od gatunku i liczebności występujących w poddawanym dezynfekcji miejscu drobnoustrojów, użytego środka dezynfekcyjnego, temperatury i wilgotności. Dezynfekcja najczęściej dokonywana jest przy pomocy promieniowania i pary wodnej. Lista czynników chemicznych, które używane są w dezynfekcji jest wyjątkowo długa i uzależniona jest od odkażanego materiału i występujących na nim drobnoustrojów. Zaliczamy do nich między innymi: czwartorzędowe sole amoniowe, alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, formaldehyd, aldehyd glutarowy, krezol, rezorcynol, chlorheksydyne, jodyne, chloramine, jodofory, fiolet krystaliczny (barwnik), mleczan etakrydyny (Rivanol), H2O2, nadmanganian potasu, mydła, związki srebra, miedzi, i rtęci, kwasy i zasady.

Lista miejsc w których dokonuje się dezynfekcji jest równie długa co lista stosowanych pod czas niej środków.

Pierwszą grupą obiektów w których przeprowadzane są dezynsekcje są wszelkie miejsca powiązane z produkcją i przygotowaniem żywności począwszy od obiektów inwentarskich takich jak między innymi kurniki, obory i chlewnie poprzez zakłady produkujące żywność aż po kuchnie w lokalach gastronomicznych, szpitalach, więzieniach, szkołach, jednostkach wojskowych i innych instytucjach.

Dezynfekcja jest głównym działaniem profilaktycznym w produkcji drobiu i trzody chlewnej. Przyczynia się ona do znaczącego zmniejszenia zagrożenia chorobotwórczego w tego typu miejscach.

Dezynfekcja ma też ogromne znaczenie w ochronie zdrowia. Tego typu zabiegom poddawane są szpitale i gabinety lekarskie. Dokonywanie dezynfekcji w tego typu miejscach skutecznie zabija bakterie i wirusy, które mogłyby zagrozić pojawiającym się w nich pacjentom.

Istnieją różne metody dezynfekcji. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od miejsca w którym przeprowadzany jest zabieg oraz występujących w danym miejscu drobnoustrojów. Dezynfekcja przeprowadzana jest przy pomocy płynu dezynfekcyjnego. Płyn dezynfekcyjny to mieszanina wybranego środka chemicznego i wody.

Przykładowymi miejscami gdzie odbywają się tego typu działania są:

    • kuchnie w lokalach gastronomicznych,
    • oddziały szpitalne i gabinety lekarskie,
    • obiekty inwentarskie (w tym m. in. kurniki),
    • hale produkcyjne zakładów produkujących żywność,
    • obiekty szkolne i przedszkolne.

Przeprowadzona dezynfekcja jest skuteczna, gdy środek odkażający ma odpowiednie stężenie oraz jest w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią odkażanych przedmiotów. Środek ten musi również działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

Zasięg działania:

Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Solec Kujawski, Chełmno, Mogilno, Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Żnin.